Banneri

§ 1 Asemakaavan muutos kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8

Lataa 

ROIDno-2019-3540

Päätöspäivämäärä

3.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaavoituspäällikkö

Päätöksen perustelut

Tontilla sijaitseva rakennus on käyttöikänsä päässä, eikä rakennuksen korjaaminen nykypäivän tasolle ole taloudellisesti järkevää eikä kaikilta osin edes mahdollista. Liikerakennuksen käyttöaste on alhainen ja liike- ja toimistorakennusten kysyntä on olematonta, joten kiinteistön omistaja on päättänyt luopua kiinteistöstä ja on sopinut YIT Suomi Oy:n kanssa kiinteistön jalostamisesta pääasiassa asuinkäyttöön. Tontin kehittäminen ja uudisrakentaminen palvelee myös kaupunkikuvaa sekä kaupungin täydennysrakentamisen tavoitteita.

Päätös

Kaavoituspäällikkö päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 1. kaupunginosan korttelissa 35 tontilla 4 osoitteessa Kansankatu 8. Asemakaavamuutoksella tutkitaan tontin maankäytön tehostamista, keskustan oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukaisesti. Tontin asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Allekirjoitus

Markku Pyhäjärvi

Organisaatiotieto

Rovaniemen kaupunki