Jätkänkynttilä silta

§ 69 Alueen lyhytaikainen vuokraaminen korttelissa 5808

Lataa 

ROIDno-2019-2986

Päätöspäivämäärä

4.10.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös


Päätän,​ että Rovaniemen kaupunki vuokraa Kontiovaaran Husky Oy:lle
oheiseen karttaliitteeseen merkityn n. 13299 m2:n suuruisen alueen,​ joka
muodostaa tonttijaon mukaisen tontin 18-​5808-​2 seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-​aika on 1.11.2019 -​ 31.5.2020.
2. Kertakaikkinen vuokra on 305,​00 euroa.
3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan määräaikaisen maanvuokrasopimuksen mukaiset.

Tontin vuokra 305 euroa                 34300.alviton.1000.1250.YL34300

 

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  vs. kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut