Jätkänkynttilä silta

§ 2 Asuntotonttia 8-8224-1 koskevan kauppakirjan täydentäminen Länsikankaalla

Lataa 

ROIDno-2018-3234

Päätöspäivämäärä

13.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös


Rovaniemen kaupunki täydentää kaupungin ja Joni Jatkolan välillä 25.11.2019
allekirjoitettua kauppakirjaa asuntotontista 698-8-8224-4 siten, että ostajiksi
merkitään Joni Jatkola osuudella 1/2 ja Johanna Panu osuudella 1/2.

Muut kaupan ehdot ovat 25.11.2019 allekirjoitetun kauppakirjan mukaiset.

Päätösmaksu kauppakirjan täydentämiselle on 150 euroa (maksu sis.alv24 %)
Lisäksi kaupunki perii kauppakirjan täydentämisestä aiheutuvat laatimiskustan-
nukset ja kaupanvahvistajan palkkion yhtensä 260 euroa.

Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa.

Maksut perustuvat kaupunginhallituksen hinnoittelupäätökseen 20.6.2011 § 205.

Päätösmaksu 150 euroa                                3530.alv24%.1000.4300.YL35301
Kauppakirjan laadinta 140 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  vt. kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut