Jätkänkynttilä silta

§ 52 Hirvaan väliaikaisen päiväkodin autopaikoitus osittain VL-alueelle

Lataa 

ROIDno-2019-2254

Päätöspäivämäärä

3.7.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa tilan 698-406-16-83  karttaliitteen mukaisen n. 200 m2 suuruisen  alueen Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelulle väliaikaiseen autopaikoitus käyttöön seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-aika 1.7.2019 - 30.6.2022.

2. Alueen kertakaikkinen vuokra on 55 e.

3. Alue palautettava vuokra-ajan loputtua ennalleen.

4. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.9.2019 mennessä, muutoin tämä päätös raukeaa.

5. Muut ehdot ovat vuokrasopimusmallin mukaiset.

Allekirjoitus

vs. kaupungingeodeetti Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut