Jätkänkynttilä silta

§ 43 Maa-alueen vuokraaminen Mäntyvaarassa SPL Rovaniemi ry:lle

Lataa 

ROIDno-2019-1130

Päätöspäivämäärä

15.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa SPL Rovaniemi ry:lle karttaliitteen mukaisen n. 2,0 ha :n alueen seuraavin ehdoin:

  1. Vuokra-alue on oheiselle karttaliitteelle merkitty n. 2,0 hehtaarin suuruinen alue.
  2. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022.
  3. Vuosivuokra on 360 e sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.
  4. Tarvittaessa kaupunki voi väliaikaisesti käyttää vuokra-aluetta lyhytaikaisena pysäköintialueena ilman erillistä korvausta. Kaupunki ja vuokramies sopivat erikseen ko. väliaikaisen käytön.
  5. Muut ehdot liitteenä olevan mallivuokrasopimuksen mukaiset.

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Taina Lehtinen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut