Jätkänkynttilä silta

§ 47 Peltoalueen vuokraus Ari Körkölle Rautioasaaressa

Lataa 

ROIDno-2018-1040

Päätöspäivämäärä

30.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa oheiselle karttaliitteelle merkityn  n. 5,0 ha:n alueen tilasta Saari Rn:o 698-406-101-2  Ari Körkölle käytettäväksi viljelyalueena seuraavin ehdoin:

1. Alueen  vuokra-aika on 1.1.2019 - 31.12.2021.

2. Vuosivuokra alueella  on 246,14 €. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1948. 

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

5. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 20.6.2019 tai tämä päätös raukeaa.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Taina Lehtinen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut