Jätkänkynttilä silta

§ 35 Rakentamistöiden aloittamisajankohdan siirtäminen asuinpientalotontilla 4-498-1 Pullinrannassa

Lataa 

ROIDno-2017-3805

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki jatkaa Juha ja Katja Eteläiselle vuokratun asuinpientalotontin 4-498-1 rakentamistöiden aloittamisaikaa 1.10.2019 saakka.

Päätösmaksu rakentamistöiden aloittamisajankohdan siirtämiselle on 100 € (sis. alv 24%). Mikäli em. maksua ei ole maksettu lähetetyn laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa.
Maksu perustuu kaupunginhallituksen hinnoittelupäätökseen 20.6.2011 § 205.


Päätösmaksu yhteensä 100 € (ei perintään) 3530.alv24%.1000.4300.YL35301

 

Yhteyshenkilö: Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266
                          etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

 

Allekirjoitus

Taina Lehtinen  kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut