Jätkänkynttilä silta

§ 63 Rivitalotonttia 15-1110-1 koskevan varausajan jatkaminen Saarenkylässä

Lataa 

ROIDno-2018-3329

Päätöspäivämäärä

22.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös


Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Laplan Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun
rivitalotontin 15-1110-1 kaupunginhallituksen 25.5.2015 § 210 päättämin
luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-15-1110-1
Tontin pinta-ala: 7357 m²
Kaavamerkintä: AR I
Rakennusoikeus: 1839 k-m²
Tontin varausaika: 1.2.2019 - 31.7.2019
Tontin jatkettu varausaika: 1.8.2019 - 31.1.2020

Laplan Oy on maksanut kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen
varausmaksun 8096,94 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomis-
maksusta 1140 euroa (v.2018).

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.1.2020 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 6956,94 euroa ja myyntihinta 139138,74 euroa (v. 2018 ind. 1927).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset
sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2018).

Tontinsaajan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Tontin varausajan jatkamista koskevan päätösmaksun suuruus on 150 euroa
(sis. alv.24%). Mikäli maksua ei ole maksettu laskun eräpäivään mennessä, tämä päätös raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Kaupunginhallituksen hinnoittelupäätös 20.6.2011 § 205

Päätösmaksu 150 euroa                               3530.alv24%.1000.4300.YL35301

 

Varausmaksu 8096,94 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 6956,94 euroa             34300.alviton.1000.1250
Lohkomismaksu 1140 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 139138,74 euroa                    2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 euroa       3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940


Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
 

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, päivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
päivystys puh. 040 688 5431

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  vs.kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut