Jätkänkynttilä silta

§ 62 Tonttijako 13. kaupunginosan kortteliin 13181

Lataa 

ROIDno-2019-2290

Päätöspäivämäärä

16.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Toimitusinsinööri Heikki Maukonen 15.8.2019:

Paikkatieto- ja tonttipalveluissa on laadittu ehdotus tonttijaoksi otsikossa mainitulle alueelle. Ehdotus perustuu 10.12.2012 vahvistettuun asemakaavaan ja sillä muodostetaan 13. kaupunginosan korttelin 3181 tontti 1-11.

Alue rajoittuu Ylikyläntie- Koivuojankatu- ja Koivuojankuja- nimisiin katualueisiin.

Tonttijaon ovat omalta osaltaan allekirjoituksellaan hyväksyneet Mika Pesonen, Martti Hanni ja Saimi Heikkilä.

Riitta Hurtig ja Mika Reijonen ilmoittavat vastineessaan, että heidän omistamansa tilan pinta-ala on suurempi, kuin mitä tonttijako kartalle on piirretty. Tulevaisuudessa jos tilan alueella kulkeva sähkölinja poistuu, voisi tilan muutakin aluetta ottaa rakentamiskäyttöön. He eivät halua, että heidän omistamasta tilasta osa ikään kuin häviää kartalta. 

Toimitusinsinööri on puhunut Mika Reijosen kanssa asiasta puhelimitse ja pyytänyt häntä kirjallisesti esittämään mielipiteensä, joka nyt on edellä kirjattu lausuntoon. Toimitusinsinööri toteaa, että Mika Reijosen ja Riitta Hurtigin omistama tila 46-40 Koivupelto koostuu kahdesta eri asemakaavan mukaisesta maankäyttölajista, jotka ovat asemakaavan mukainen rakennnuspaikka (tontti) AO kaavamerkinnällä ja  Energiahuollon alue EN kaavamerkinnällä. Tonttijakoehdotus on tehty kortteliin 13181 ja se sisältää kortteliin 13181 kuuluvat alueet sisältäen ko. tilan tonttiin kuuluvan alueen. Korttelin ulkopuoliset kaavaan merkityt yleiset alueet eivät ole mukana tonttijakoehdotuksessa josta johtuen osa ko. tilasta ei ole mukana lasketussa tonttijaossa. Maanomistussuhteita tai kiinteistön ulottuvuutta ei tonttijaolla muuteta vaan tilan omistajat omistavat edelleenkin sen, mitä ovat aiemminkin omistaneet. Nyt on määritelty heidän asemakaavan mukaisen tontin sijainti heidän omistamallaan kiinteistöllä. Mahdollinen EN alueen ottaminen rakentamisen käyttöön vaatii johtojen, käyttöoikeuksien ja asemakaavan muuttamisen alueella, eikä ole näin ollen tonttijakoon kuuluva asia. Toimitusinsinööri toteaa, että tonttijako on tehty asemakaavan mukaisesti.

Jani Ylihoikka, Marita Ylihoikka, Risto Ylihoikka, Raija Ylihoikka, Heikki Ylihoikka, Paula Nikka, Jonna Ylihoikka ja Jenna ja Toni Enbuske esittävät seuraavat muutosehdotukset.

He eivät hyväksy tilojensa 45-106 (231m2) ja 45-107 (351m2) osien liittämistä tonttijaonmukaiseen tonttiin 9. He esittävät, että tarvittava lisämaa tulevaan tonttiin 9 tulisi ottaa määräalalta 401-46-37-M500. 

Toimitusinsinööri toteaa, että lisämaan ottaminen kaavan mukaiseen tonttiin puiston VL alueelta ei ole tonttijaossa ratkaistavissa oleva asia. Tonttijako ehdotus on tehty voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 

(Palautuslomakkeet liitteenä)

Tonttijako on ollut julkisesti nähtävillä 24.7.2019 - 6.8.2019.

Esitän, että vs. kaupungingeodeetti hyväksyy pohjakartan ja tonttijako ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 79 § 2 momentin nojalla. Päätöksestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.
 

Päätös

Päätän hyväksyä pohjakartan ja ehdotuksen 13. kaupunginosan korttelin 13181 tonttijaoksi.

Allekirjoitus

Vs. kaupungingeodeetti Sakari Manninen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut