Jätkänkynttilä silta

§ 26 Tonttijaonmuutos 16. kaupunginosan korttelin 3602 tontille 2

Lataa 

ROIDno-2019-366

Päätöspäivämäärä

15.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän hyväksyä pohjakartan ja ehdotuksen 16. kaupunginosan korttelin 3602 tontin 2 tonttijaonmuutoksen.

Allekirjoitus

Kaupungingeodeetti Taina Lehtinen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut