Jätkänkynttilä silta

§ 36 Vuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöillä 401-19-8, 401-19-11 ja 401-20-9 Lapinkävijäntiellä

Lataa 

ROIDno-2019-984

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:lle oheisen karttaliitteelle merkityn kiinteistöistä 401-19-8, 401-19-11 ja 401-20-9 muodostuvan n. 2331 m2:n suuruisen alueen paikoitusalueeksi seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-aika on 8.2.2019 - 7.2.2022.

2. Alueen vuosivuokra on 350,00 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Allekirjoitus

kaupungingeodeetti Taina Lehtinen

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut