Jätkänkynttilä silta

§ 41 Vuokrasopimuksen jatkaminen kiinteistöillä 698-406-20-31 ja 698-406-126-41 Hirvaalla

Lataa 

ROIDno-2019-1006

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Risto Yrjänheikille n. 1,2 ha suuruisen karttaliitteen mukaisen alueen kiinteistöistä Alatalo 698-406-20-31 ja Koivula 698-406-126-41 seuraavin ehdoin:

1. Vuokra-aika on 1.1.2019 - 31.12.2021.

2. Alueen vuosivuokra on 75 e, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Allekirjoitus

Taina Lehtinen kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut