Jätkänkynttilä silta

§ 64 Vuokratun asuinrakennuspaikan no 1 myynti Oikaraisella

Lataa 

ROIDno-2019-2582

Päätöspäivämäärä

22.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätös


Päätän, että Rovaniemen kaupunki myy Ari ja Sari Sotaheimolle noin 8907 m²:n
suuruisen määräalan kiinteistöstä 698-409-23-65 kaupunginhallituksen
päätöksen 30.3.2009 § 124 mukaisella 17049,95 euron kauppahinnalla.

Myyntipäätös on voimassa 30.11.2019 saakka, johon mennessä kauppakirja tulee
allekirjoittaa. Kauppahinta tulee olla maksettuna etukäteen ennen kaupanteko-
tilaisuutta.

Kiinteistötunnus: 698-409-23-65
Laitostunnus: 699-409-23-65
Kaupankohde on yleiskaavassa merkitty A - alueeksi
 

Ostaja maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset ja kaupanvahvistajan palkkion
260 euroa (v.2019). Ostaja maksaa myös kauppaan liittyvän varainsiirtoveron,
lainhuudatuskustannukset sekä lohkomiskustannukset.
 

Muut kaupan ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Kauppahinta 17049,95 €                    2989.300.1000.1000.alviton
Kauppakirjan laadinta 140 €              3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 €      3294.3000.1000.4300.alviton.YL32940
Hyvitys maksetusta tontinvuokrasta v. 2019 ajalta 21.6. - 31.12.2019   
yhteensä 453,10 euroa                       34300.alviton.1000.4300.YL32941

 

Yhteyshenkilö: Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266, etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

Allekirjoitus

Sakari Manninen  vs. kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut