Jätkänkynttilä silta

§ 29 Aikuisten Ohjaamon esiselvityshanke

Lataa 

ROIDno-2019-723

Päätöspäivämäärä

13.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Esiselvityshanke tuottaa kaupungille tietoa erityisesti yli 30-vuotiaiden aikuisten työllistymisen esteistä ja keinoista poistaa niitä. Hankkeen tuottaman tiedon kautta päästään kehittämään aikuisten kouluttautumiseen ja työllistymiseen tähtäävää koordinoitua palvelurakennetta ja kunnan työllisyyden edistämisen ydinprosesseja. Esiselvityshanke toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian tavoitteita pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hakee Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta esiselvityshanketta varten ja sitoutuu omarahoitusosuuteen asettamispäätöksen mukaisesti (liite 1).

Allekirjoitus

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Strateginen hallinto