Jätkänkynttilä silta

§ 1 Asiakirjojen allekirjoittaminen 1.1.2020

Lataa 

ROIDno-2017-809

Päätöspäivämäärä

2.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätös

Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön 165 §:n 1 ja 2 momentin nojalla määrään, että kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kaupunginhallituksen jaostojen puolesta tehtäviä sopimuksia, annettavia sitoumuksia, toimituskirjoja ja muita asiakirjoja voivat kaupunginjohtajan ohella allekirjoittaa seuraavat viranhaltijat:

  • elinvoimajohtaja
  • sivistys- ja hyvinvointijohtaja
  • kaupunginsihteeri
  • henkilöstöjohtaja
  • kaupunginlakimies

 

Tilapalvelupäällikkö on oikeutettu allekirjoittamaan kaupunginhallituksen tilajaoston puolesta tehtäviä sopimuksia, annettavia sitoumuksia, toimituskirjoja ja muita asiakirjoja.

Kaupungingeodeetti on oikeutettu allekirjoittamaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puolesta tehtävät kiinteän omaisuuden kauppa- ja vaihtokirjat ja vuokrasopimukset. 

Maankäyttösopimukset allekirjoittaa elinvoimajohtaja ja kaupungingeodeetti. Kaupungingeodeetin allekirjoittamat kauppa- ja vaihtokirjat varmennetaan siten, että ne allekirjoittaa kaupungingeodeetin ohella toinen teknisten palvelujen työntekijä.

Kaavoituspäällikkö allekirjoittaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja elinvoimalautakunnan hyväksymät kaavakartat ja niiden muutokset sekä kaupunginhallituksen tekemät poikkeamispäätökset.

Elinvoimajohtaja, kansainvälisten asioiden päällikkö ja alueellisten palvelujen johtaja ovat oikeutettu allekirjoittamaan EURA2014 hankejärjestelmän asiakirjat.

Johdon assistentti Riitta Järvinen ja hallintosihteeri Nea Mustonen oikeutetaan tilaamaan Alkon tuotteita verkkokaupasta."

 

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut