Jätkänkynttilä silta

§ 91 Erityisasiantuntijan tehtävien hoitaminen 1.1.-29.2.2020

Lataa 

ROIDno-2019-52

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Organisaatiouudistuksessa osallisuuden koordinointi siirtyy viestintään ja asukastoiminta sekä vaikuttamistoimielinten valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävät siirtyvät hallinto- ja tukipalvelujen tehtäväalueelle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväkokonaisuuteen. 

Erityisasiantuntijan avoimeen vakanssiin on syytä nimetä väliaikainen hoitaja, koska edellä mainittujen organisaatiouudistuksessa sovittujen muutosten valmistelu on vielä kesken.

Päätös

Erityisasiantuntijan avoimen vakanssin hoitajaksi ajalle 1.1. - 29.2.2020 valitaan Riina Koskiniemi. Erityisasiantuntijan sijaisen tehtäväkohtainen palkka on  3.784,20 euroa.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut