Jätkänkynttilä silta

§ 3 Kaupungin johtoryhmän nimeäminen

Lataa 

ROIDno-2019-3852

Päätöspäivämäärä

12.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätös

Päätän velvoittaa toimialajohtajien lisäksi seuraavat viranhaltijat osallistumaan johtoryhmän kokouksiin: Hallinto- ja tukipalvelut -toimintayksiköstä kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä, henkilöstöjohtaja Antti Määttä sekä viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä.

Kutsun kaupungin johtoryhmään henkilöstön nimeämän edustajan.

Lisäksi johtoryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja, varapuheenjohtajana kaupunginjohtajan sijainen ja sihteerinä kaupunginsihteeri. Kaupunginsihteeri voi ottaa johtoryhmälle teknisen sihteerin.

Johtoryhmän tehtävänä on:

Kaupungin johtoryhmä toimii kaupunginjohtajan tukena kaupunkikonserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa.

Johtoryhmässä käsitellään erityisesti kaupunkistrategiaa, taloudellista kehitystä, suuria hankintoja ja projekteja, kaupunkikonsernin rakennetta ja organisaatiota sekä hallinnon päälinjoja ja henkilöstöhallinnon linjakysymyksiä.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut