Jätkänkynttilä silta

§ 36 Kesätapahtumien toteutus Japanissa 2019

Lataa 

ROIDno-2019-919

Päätöspäivämäärä

27.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Osakan ja Fukuokan tapahtumien järjestäminen kasvattaa Rovaniemen kaupungin brändiä ja imagoa Aasiassa. Lisäksi se antaa lappilaisille mikro- ja pk-yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa omaa kansainvälistä kasvua ja kilpailukykyä. Tapahtumissa järjestetyt testimyynnit antavat suoraa palautetta lappilaisten yritysten tuotteiden menekkimahdollisuuksista japanilaisilla markkinoilla. Testauksen merkittävyyttä lisää se, että samassa tapahtumassa on myynnissä yleensä muita pohjoismaisia tuotteita ja japanilaisia tuotteita. Siten asiakas tekee ostopäätöksensä vertailemalla useiden yritysten tuotteita keskenään. Lisäksi tapahtumien järjestäminen edistää Lapin ja Rovaniemen kesän markkinointia Japanissa.

Japanilaisten tavaratalojen Pohjoismaa-tapahtumiin osallistuminen tukee Rovaniemen elinkeino-ohjelman tavoitetta 4.4 Markkinointi, myynti ja imago sekä tavoitetta 4.3. Kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky. 

Päätös

Päätän, että kesän 2019 kahden Pohjoismaa-tapahtuman koordinointi, suunnittelu ja toteutus hankitaan Tuuria Oy:ltä hintaan 35.850 € (alv 0 %) .

Allekirjoitus

Esko Lotvonen Kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinkeinot