Jätkänkynttilä silta

§ 57 Muutos lakimiehen virantoimitusvelvollisuuteen ja lakimiehen virkanimikkeen muuttaminen hallintolakimieheksi

Lataa 

ROIDno-2019-1351

Päätöspäivämäärä

13.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö 41 §

Päätös

Päätän, että lakimiehen (vakanssinumero 25710002, hinnoittelukohta 01ASI040 00257292) virantoimitusvelvollisuutta muutetaan kaupunginlakimiehen esittämällä tavalla, ja että lakimiehen virkanimike muutetaan hallintolakimiehen viraksi 1.5.2019 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 4,592.62 euroa / kk. Virkaan lisätään lisätehtävänä keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Tehtävänkuvaan tehdään vastaava päivitys.

 

Allekirjoitus

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut