Jätkänkynttilä silta

§ 28 Rovaniemen ja Sapporon yhteistyön edistämiseen liittyvät asinatuntijapalvelut

Lataa 

ROIDno-2017-2712

Päätöspäivämäärä

12.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Sapporon kaupunki on potentiaalinen kumppani Rovaniemelle, koska yritysyhteistyötä siellä on jo käynnistetty ja Pohjois-Suomen korkeakouluilla on omat toimivat verkostonsa Hokkaidon alueella.  

WWCAM -järjestön seuraava kaupunginjohtajien kokous on tarkoitus pitää Rovaniemellä vuonna 2020.  Sitä ennen järjestetään toimitsijakokous todennäköisesti Sapporossa.  WWCAM -järjestön kokoukseen Rovaniemelle odotetaan n. 100-150 osallistujaa noin 20 eri kaupungista.  WWCAM -järjestön sihteeristö toimii Sapporon kaupungin kansainvälisten asioiden osaston yhteydessä ja kokouksen onnistunut suunnittelu sekä toteutus vaatii tiivistä yhteydenpitoa järjestön Sapporon sihteeristöön.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hankki asiantuntijapalvelut liittyen WWCAM -järjestön kokousten valmisteluun, Arktisen subkomitean toimintaan sekä yritysyhteistyön tiivistämiseen Satsuroi Oy:ltä 16 100 eurolla vuonna 2019 liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti.  Sopimukseen liittyvän option toteutuksesta sopivat Rovaniemen kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö ja Satsuroi Oy.

Allekirjoitus

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Elinkeinot