Jätkänkynttilä silta

§ 66 Rovaniemen kaupungin brändityö: tarjoajan valintaa koskeva päätös rajoitetussa hankintamenettelyssä (vaihe 2/2)

Lataa 

ROIDno-2019-180

Päätöspäivämäärä

10.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Laadun arvioinnin suoritti tilaajan asiantuntijaryhmä, joka pisteytti tarjoajien tarjoukset tarjouspyynnössä ilmoitettujen laatukriteerien mukaan. Laadun
pisteytyksen maksimipistemäärä oli 100p. 

Tarjoajien pisteet:

1. Flatlight Films Oy: 85p.
2. Mainostoimisto Kiuas Oy, Mainostoimisto Seven-1: 61p.

Tarjousten laatuvertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteessä 1.

Laadun arvioinnin sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen liitteessä 2.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupungin Brändityön palveluntuottajaksi valitaan eniten pisteitä saanut Flatlight Films Oy. Hankintapäätöksen saatua lainvoiman tilaaja solmii valitun palveluntuottajan kanssa kirjallisen, tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Strateginen hallinto