Jätkänkynttilä silta

§ 79 Sovintosopimuksen hyväksyminen työsuhteen päättämistä koskevassa riita-asiassa

Lataa 

ROIDno-2018-3740

Päätöspäivämäärä

5.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan kaupunginjohtajan toimivaltaan kuuluu päättää yksityisoikeudellisesta sovinnosta sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä 20.000 euroon asti. Osapuolet ovat neuvotelleet asian sovinnollisesta ratkaisusta, ja asiassa on päästy kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävään sovintoon. Rovaniemen kaupunki maksaa työntekijälle riidan sovinnollisesta päättämisestä kertakaikkisena korvauksena työntekijän 2 kuukauden palkkaa vastaavan määrän.

Sovintosopimus on liitteenä.

Päätös

Hyväksyn liitteen mukaisen sovinnon.

Allekirjoitus

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut