Jätkänkynttilä silta

§ 61 Talous ja kehittäminen -yksikön eläköitymisen vuoksi tehtävät työtehtävien muutokset

Lataa 

ROIDno-2017-3774

Päätöspäivämäärä

20.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kehitysjohtaja Riitta Erola:

Talousarviopäälliköltä siirtyvien tehtäväkokonaisuuksien jakaminen (omien aiempien tehtävien lisäksi), joilla on vaikutusta TVA-tasoon:

1. Controller

 • kaupungin talousarvion laadinta ja laskenta
 • laskentatoimen kehittäminen
 • johdon raportoinnin kehittäminen (dash board)
 • esimiestehtävät
 • Tabella-pääkäyttäjä
 • kaupunginkamreerin sijainen

2. Talouspäällikkö, tekniset palvelut

 • kaupunkikonsernin investointityöryhmän vetäminen ja talousarvion investointiosan (konserni) kokoaminen
 • kaupunkisuunnittelu, alueiden käyttö, palveluverkot, asuminen

3. Talouspäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelut

 • talousraportoinnin suunnittelu ja kehittäminen

4. Talouspäällikkö, sivistyspalvelut

 • ulkoinen kirjanpito ja tilinpäätösvastuut
 • vapaa-ajan lautakunnan talouspäällikön tehtävät
 • Tabella-pääkäyttäjä
 • Taitoa sopimusten valvontavastuu
 • esimiestehtävät, controllerin sijaisuus
 • talousryhmän vetovastuu

Lisäksi täytetään määräaikaisesti 31.12.2019 saakka (sisäinen sijaisuus), ei vaikutusta nykyiseen TVA-tasoon:

5. Erityissuunnittelija

 • talousarvion laadintaan osallistuminen ja talousarviokirjan laadinta
 • controllerin antamat talousarvioprosessin hallinnointiin liittyvät tukitehtävät
 • toimintaympäristön kuvaus ja suunnittelutyö
 • kaupunginhallituksen ja aluelautakuntien talousarvion laadinta ja seuranta

Kehitysjohtaja: Esitän, että kaupunginjohtaja päättäisi kaupunginkamreerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.5.2019 alkaen 5620,05 euroa. Palkkaus tarkistetaan samalle tasolle, kuin henkilöstöjohtajalla ja kaupunginsihteerillä. Henkilöstöpäällikön nimike muutettiin henkilöstöjohtajaksi ja tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.8.2018 alkaen. Aiemmin palkkaus oli samalla tasolla kuin kaupunginkamreerilla. Lisäksi esitän, että kaupunginjohtaja päättäisi avata sisäisesti haettavaksi erityissuunnittelijan tehtävän sijaisuuden ajalle 8.5.-31.12.2019 nykyisellä palkkatasolla, tehtävään on lisätty kh:n ja aluelautakuntien talouspäällikön tehtävät.

Kaupunginkamreeri: Esitän, että kaupunginjohtaja päättäisi 1.6.2019 alkaen controllerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 5500,00 euroa, sivistyspalvelujen talouspäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4952,21 euroa ja perusturvapalvelujen talouspäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4592,62 euroa.

Vt. henkilöstöjohtaja: Ei huomautettavaa.

 

Päätös

Päätän hyväksyä kehitysjohtajan ja kaupunginkamreerin esitykset.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut