Jätkänkynttilä silta

§ 74 Verkkosivuston päivitystyö

Lataa 

ROIDno-2019-2566

Päätöspäivämäärä

21.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintalain 40 §:n 2. momentin 2. kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, mikäli teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Yksinoikeuden suojaamisen johdosta (InfoWeb on Tietotalo Oy:n verkkoalusta) vain Tietotalo Oy voi toteuttaa käyttöliittymän uudistamisen käytössä olevalle verkkoalustalle ja hyödyntää olemassa olevia integraatioita ja teknisiä ominaisuuksia. Käyttöliittymän päivittäminen edellyttää nykyisen käyttöliittymän ja integraatioiden teknistä tuntemusta ja InfoWeb-verkkoalustan teknistä kehittämistä, johon Tietotalolla on yksinoikeus. Lisäksi käytössä olevat muut käyttöliittymät, joita tässä yhteydessä ei päivitetä, mutta joita ylläpidetään rinnakkain päivitettävän Rovaniemi.fi-käyttöliittymän kanssa, ovat InfoWeb-alustalla, johon Tietotalo Oy:lla on yksinoikeus. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 (§ 482) verkkopalvelun päivittämisen osana viestintäohjelman (2019-2020) toimenpideohjelmaa ja hankinta sisältyy valtuuston 12.11.2018 (§ 106) hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon ja -suunnitelmaan 2020-2021.

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki hankkii annetun tarjouksen mukaisen työn Tietotalo Oy:ltä.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Strateginen hallinto