Jätkänkynttilä silta

§ 68 Virastomestarin vakanssin muuttaminen

Lataa 

ROIDno-2017-1366

Päätöspäivämäärä

23.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaupungintalon infon toiminnan lakkaamisen aiheuttama muutos tehtäviin ja asiahallinta-, asiakas- ja tietopalvelut -toimintayksikön tarve vahvistaa tiedonhallintaan, sähköisiin palveluihin, sähköisiin järjestelmiin sekä sähköisten palvelujen käytön opastamiseen liittyvää osaamista. 

Päätös

Päätän vs. hallintopäällikön esityksen mukaisesti, että

  • asiahallinta-, asiakas- ja tietopalvelut -toimintayksikössä olevan virastomestarin toimen nimike muutetaan järjestelmäasiantuntijan toimeksi ja että
  • toimi sijoitetaan KVTES:n hinnoittelukohtaan 01ICT060 (2450 euroa) 1.7.2019 lukien.

Allekirjoitus

kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Organisaatiotieto

Strateginen hallinto