Jätkänkynttilä silta

§ 7 Syväsenvaaran latu-uran käyttäminen ohjelmapalveluissa

Lataa 

ROIDno-2019-3022

Päätöspäivämäärä

3.10.2019

Päätöksen tekijä

Liikuntajohtaja

Päätöksen perustelut

Luvan mukainen toiminta on vähäistä ja toteutetaan varovaisuutta noudattaen, jolloin se ei merkittävästi haittaa hiihtämistä latu-uralla.

Päätös

Myönnän Lapin Safarit Oy:lle oikeuden käyttää ohjelmapalvelutoiminnan järjestelyissä Syväsenvaarassa sijaitsevaa latureittiä latu-uran ylityksiin ja latu-uralla ajoon moottorikelkalla karttaliitteisiin merkityissä kohdissa yllämainittuina ajankohtina seuraavin ehdoin:

1. Tapahtuman järjestäjä tiedottaa tapahtumasta latu-uralla liikkuvia asentamalla tapahtuma-alueen molempiin päihin ja tapahtuma-aluetta lähestyttäessä opastetaulut ja varoitusmerkit;

2. Tapahtuman järjestäjä merkitsee latu-uraa pitkin tapahtuvalle reitinosalle viitoituksen, joka jakaa latu-uran kahdeksi kaistaksi, toisen hiihtäjien ja toisen moottorikelkkailijoiden kuljettavaksi;

3. Tapahtuman järjestäjä järjestää latu-uran ylityspaikoille liikenteenohjaajan huolehtimaan ylityspaikkojen turvallisuudesta sinä aikana, kun moottorikelkkaliikennettä on järjestäjien toimesta;

4. Tapahtuman järjestäjä varmistaa, että moottorikelkkailu latu-uralla järjestäjän toimesta tapahtuu vain luvan mukaisella alueella ja luvan mukaisena aikana;

5. Tapahtuman järjestäjä vastaa kustannuksellaan kaikista latu-uran rakenteille aiheuttamistaan vahingoista;

6. Tapahtuman järjestäjä purkaa latu-uran viitoituksen, poistaa opastetaulut ja varoitusmerkit sekä siivoaa käyttämänsä latu-uran roskista ja aiheuttamistaan epäpuhtauksista kustannuksellaan välittömästi kunkin tapahtuman päätyttyä

Allekirjoitus

Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja

Organisaatiotieto

Vapaa-aika