Jätkänkynttilä silta

§ 177 Henkilöstösuunnittelijan toimen nro 23040004 täyttäminen / Koulutuspalvelut

Lataa 

ROIDno-2019-3526

Päätöspäivämäärä

17.12.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut

Päätöksen perustelut

Päivi Juuman tehtävään soveltuva koulutus ja koulutuspalvelujen hallinnon työkokemuksesta saatu henkilöstöhallintoon liittyvän lainsäädännön, koululainsäädännön, virkaehtosopimusten ja eläkesäännösten sekä koulupalvelujen toimintaympäristön hyvä tuntemus, sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Päätös

Henkilöstösuunnittelijan toimeen nro 23040004 valitaan 1.1.2020 alkaen toistaiseksi tradenomi (ylempi AMK) Päivi Juuma ja varalle restonomi (ylempi AMK) Pia Korpivaara haastatteluryhmän esityksen mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimi täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Allekirjoitus

Kai Väistö, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus