Jätkänkynttilä silta

§ 16 Hammashoitajan toimeen vakinaistaminen/11480028

Lataa 

ROIDno-2019-924

Päätöspäivämäärä

23.4.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto

Päätöksen perustelut

Perusturvan toimialajohtajan päätös 1.4.2019/§59.

Päätös

Vakinaistan hammashoitaja Sanna Vaaralan 1.6.2019 alkaen hammashoitajan toimeen vakanssinumero 11480028.

Allekirjoitus

Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela

Organisaatiotieto

Perusturvapalvelut