Jätkänkynttilä silta

§ 34 Nimikemuutos / liikunnanohjaaja, erityisliikunnanohjaaja

Lataa 

ROIDno-2019-1953

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut

Päätöksen perustelut

Liikuntapalveluiden kehittämistavoitteen mukaisesti toimintaa halutaan muuttaa siihen suuntaan, että liikuntapalvelut enemmänkin koordinoi liikunnanohjauspalveluja kuin tuottaa niitä itse. Liikuntapalvelut haluaa laajentaa yhteistyötä urheiluseurojen, liikuntayhdistysten, ammatinharjoittajien ja yritysten kanssa, jotta nämä tuottaisivat uusia ja monipuolisia liikuntapalveluja eritoten harrasteliikuntaan. Esitettävällä nimikeuudistuksella pyritään osaltaan vastaamaan entistä paremmin kunnan hyvinvoinnin edistämisen tehtävään (Kuntalaki 1 §, Liikuntalaki 5 §) ja lisäämään toiminnan vaikuttavuutta erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten keskuudessa. Liikuntalain perustelujen mukaisesti liikuntapalvelut voidaan järjestää kunnan omana palveluna, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä tai ostaa palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta. Liikuntakoordinaattoreiden vastuualueita ovat:

  • soveltava liikunta,
  • lasten ja nuorten liikunta,
  • työikäisten liikunta ja
  • ikäihmisten liikunta.

Liikunnanohjaajat ovat antaneet suostumuksensa muutoksille. Liikuntakoordinaattoreiden tehtäväkuvaukset on laadittu vastaamaan tehtävien uudistuvaa sisältöä. Toteutetun tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella tehtävien vaativuus ei muutu, joten tehtävänkuvien ja -nimikkeiden muutos ei edellytä tehtäväkohtaisten palkkojen muuttamista.

Vt. henkilöstöjohtaja: Ei huomauttamista.

Päätös

Päätän liikuntajohtajan esityksen mukaisesti, että liikunnanohjaajan ja erityisliikunnanohjaajien vakanssien, 81985 terveysliikunta, 71885001 erityisryhmien liikunta ja 71885002 erityisryhmien liikunta, nimikkeet muutetaan liikuntakoordinaattoreiksi. Nimike- ja tehtävämuutosten yhteydessä tehtävien vaativuus ei muutu, joten näin ollen myöskään palkkaus ei muutu.

Allekirjoitus

Merja Tervo

Organisaatiotieto

Vapaa-aika