Jätkänkynttilä silta

§ 41 Nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssinumero 36435010)

Lataa 

ROIDno-2018-3299

Päätöspäivämäärä

21.8.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut

Päätös

Päätän, että nuoriso-ohjaajan toimeen, vakanssinumero 36435010, valitaan esityksen mukaisesti Jonne Niemelä. Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja työsuhteessa sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002.  

Allekirjoitus

Merja Tervo

Organisaatiotieto

Vapaa-aika