Jätkänkynttilä silta

§ 32 Vakinaistaminen päiväkotiapulaisen toimeen nro 39407155

Lataa 

ROIDno-2019-773

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan Oivi Mäkiniemen 1.8.2019 alkaen päiväkotiapulaisen toimeen nro 39407155 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Kivalonpuiston päiväkoti.

Oivi Mäkiniemen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus