Jätkänkynttilä silta

§ 23 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110115

Lataa 

ROIDno-2019-763

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan lähihoitaja Hanna-Kaisa Jaakon 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110115 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Pöykkölän päiväkoti.

Hanna-Kaisa Jaakon on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus