Jätkänkynttilä silta

§ 27 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110187

Lataa 

ROIDno-2019-767

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan lähihoitaja Maarit Keskihannun 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110187 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Etelärinteen päiväkoti.

Maarit Keskihannun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus