Jätkänkynttilä silta

§ 29 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110148

Lataa 

ROIDno-2019-770

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan lähihoitaja Reija Kosken 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110148 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Muurolan päiväkoti.

 

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus