Jätkänkynttilä silta

§ 39 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110096

Lataa 

ROIDno-2019-936

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan lähihoitaja Saana Kallatsan 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan/varahenkilön toimeen nro 26110096 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Ohjattu perhepäivähoito.

Kallatsan on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus