Jätkänkynttilä silta

§ 38 Vakinaistaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110099

Lataa 

ROIDno-2019-934

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan lähihoitaja Niina Väihkösen 1.8.2019 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeen nro 26110099 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Koskikadun päiväkoti.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus