Jätkänkynttilä silta

§ 30 Vakinaistaminen päiväkotiapulaisen toimeen nro 43535009

Lataa 

ROIDno-2019-771

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan Hanna-Kaisa Ruotsalaisen 1.8.2019 alkaen päiväkotiapulaisen toimeen nro 43535009 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Naavametsän päiväkoti.

Hanna-Kaisa Ruotsalaisen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus