Jätkänkynttilä silta

§ 31 Vakinaistaminen päiväkotiapulaisen toimeen nro 43535081

Lataa 

ROIDno-2019-772

Päätöspäivämäärä

19.3.2019

Päätöksen tekijä

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus

Päätöksen perustelut

Työsopimuslaki 1 luku 3 § 3 mom.

Päätös

Vakinaistan Hannele Määtän 1.8.2019 alkaen päiväkotiapulaisen toimeen nro 43535081 varhaiskasvatuksen rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti.  Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Saarenputaan päiväkoti.

Hannele Määtän on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimessa on kuuden kuukauden koeaika.

Allekirjoitus

Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatus