Jätkänkynttilä silta

§ 9 Hankintapäätös, toiminnanohjausjärjestelmä ruokapalveluille

Lataa 

ROIDno-2019-367

Päätöspäivämäärä

30.8.2019

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin vertailuhinta. Laatu on huomioitu hankinnan ehdottomissa vaatimuksissa.

Hintavertailu suoritetaan siten, että tarjoajan ilmoittama kuukausihinta kerrotaan tarjouspyynnössä ilmoitetulla kertoimella ja näin saatuun tuloon lisätään tarjoajan käyttöönottoprojektille ilmoittama hinta. Näistä yhteensä muodostuu vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan jättänyt tarjoaja valitaan palvelun toimittajaksi.

Tarjousten vertailuhinnat:

  1. CGI Suomi Oy: 130 120 €
  2. Aivo Finland Oy: 135 200 €

Tarjousten hintavertailu on tämän päätöksen liitteenä. 

Päätös

Tietohallintojohtaja päättää, että

  • Rovaniemen kaupunki valitsee ruokapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän sopimustoimittajaksi seuraavan toimijan: CGI Suomi Oy. Hankintapäätöksen saatua lainvoiman valitun toimittajan kanssa tehdään tarjouspyynnön mukainen, kirjallinen hankintasopimus. 
  • hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksetaan ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannuspaikalta
     

Allekirjoitus

Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut