Jätkänkynttilä silta

§ 2 Trimble eServices, Yleisten alueiden luvat-sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto

Lataa 

ROIDno-2017-1437

Päätöspäivämäärä

25.4.2019

Päätöksen tekijä

Tietohallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Trimble eServices, Yleisten alueiden luvat, sähköinen asiointipalvelu on selainpohjainen, paikkatietoa hyödyntävä sovellus, joka on tarkoitettu erilaisten lupien sähköiseen hakemiseen. Sovellusta voidaan käyttää esimerkiksi sijoitus- ja katulupien sekä muiden yleisen alueen käyttölupien hakemiseen.

Hakija voi piirtää palvelussa kartalle lupaa koskevan aluerajauksen sekä täyttää muun muassa luvan selostuksen, voimassaoloajan sekä hakija-, maksaja- ja muut yhteystiedot. Sovellus välittää luvan liitedokumentit lupaviranomaisille. Kaikki kommunikaatio viranomaisen ja muiden toimijoiden kesken voidaan hoitaa sovelluksen välityksellä koko luvan elinkaaren ajan.  Luvan hakija saa suoraan Trimble Locus -aineistosta hakemuksessa tarvittavia teknisiä tietoja, kuten kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä kartat, jotka kaupunki on julkaissut ko. palveluun. Palvelu hyödyntää karttanäkymää. Trimble eServiceen voidaan sovelluksen pääkäyttäjän toimesta perustaa uusia toimenpidetyyppejä (hakemustyyppejä) tarpeen mukaan.

Trimble eServices, yleisten alueiden luvat -sovellus on laajennusosa/lisäsovellus Rovaniemen kaupungilla käytössä olevaan teknisen toimen kokonaisratkaisuun, joka koostuu Trimble Locus ja Trimble Webmap -järjestelmistä sekä näitä täydentävistä sähköisistä palveluista. Ratkaisu on käytössä teknisellä toimialalla paikkatiedon, maankäytön, kiinteistömuodostuksen, maaomaisuuden hallinnan sekä rakennusvalvonnan yksiköissä. Käyttämällä yhteistä järjestelmää Rovaniemen kaupungilla on mahdollisuus saada kustannussäästöjä ja tehostettua toimintaansa esimerkiksi siten, että lupatietoja on mahdollisuus käyttää laajemminkin kaupungin sisäisessä viranomaistoiminnassa käyttöoikeuksien puitteissa.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. 

Trimble Solutions Oy:n ratkaisu integroituu Locus-kokonaisuuteen teknisesti tavalla, jonka vain Trimble Solutions Oy voi toteuttaa. Käyttämällä yhteistä järjestelmää Rovaniemen kaupunki voi saada kustannussäästöjä ja tehostaa toimintaansa. 

Päätös

Tietohallintojohtaja päättää, että

  • Rovaniemen kaupunki hankkii tarjouksen mukaisesti Trimble eServices, yleisten alueiden luvat –sovelluksen
  • vuonna 2019 hankinnasta aiheutuvat kustannukset maksaa teknisen toimialan yhdyskuntatekniikan yksikkö
  • vuonna 2020 ylläpidon kustannuksia varten varataan rahat tietohallintoyksikön kustannuspaikalle 1190

Allekirjoitus

Tietohallintojohtaja Harri Ihalainen

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut