§ 27 Meltauksen koulun ja päiväkodin siirtokelpoiset väistötilat - hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

ROIDno-2017-2106

Päätöspäivämäärä

12.6.2017

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän keskeyttää Meltauksen koulun ja päiväkodin siirtokelpoisten väistötilojen hankinnan, koska määräaikaan mennessä on saatu vain yksi (1) tarjous, jolloin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen ja muiden ominaisuuksien kesken eikä kilpailua ole syntynyt ja koska hankinta ylittää hankinnalle etukäteen lasketun kustannusarvion. Hankintalain 15 § mukaisesti hankinta voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Rovaniemen kaupunki

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi