§ 66 Puitesopimustoimittajien valinta - PIMA-tutkimukset

Lataa 

ROIDno-2019-438

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

Tilaliikelaitoksen johtaja

Päätös

Päätän valita ajalle 1.7.2019 – 30.6.2022 suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimuskonsulttipalveluiden puitejärjestelyyn liitteenä 2 olevan tarjousten vertailutaulukosta (kokonaistaloudellisen edullisuusvertailun) ilmenevät tarjoajat (3 kpl) puitesopimustoimittajiksi. 
Samalla päätän, että puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa laaditaan kirjalliset tarjouspyynnön mukaiset hankintasopimukset.

Allekirjoitus

Tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala

Organisaatiotieto

Tilaliikelaitos

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi