Jätkänkynttilä silta

§ 1 Konsulttipalvelun hankinta Alakemijoen palveluverkkoselvitys

Lataa 

ROIDno-2018-2000

Päätöspäivämäärä

9.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Sivistyspalvelut

Päätöksen perustelut

Alakemijoen palveluverkkoselvitys on aloitettu omana toimintana, mutta henkilömuutosten ja -vähennysten myötä selvityksen valmistuminen on viivästynyt. Toimialalla ei ole mahdollista osoittaa henkilöä, joka pystyisi oman työnsä ohella selvityksen viimeistelemään. Toisaalta koko työn ulkoistaminen kokonaan ei ole enää mielekästä, koska selvityksen pohjatyöt on jo tehty.

Sivistyspalvelut on selvittänyt ja vertaillut mahdollisia palvelun tarjoajia sekä kustannuksia. Kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto on hankkia palvelu tmi Hannu Virkkuselta, jolla on tarvittava osaaminen ja paikallistuntemus. Paikallisena toimijana Virkkuselle ei kerry toimeksiannon aikana merkittäviä matkakustannuksia. 

Päätös

Rovaniemen sivistyspalvelut hankkii Alakemijoen palveluverkon konsulttipalvelut Hannu Virkkuselta.

Hankinnan kokonaishinta on 5250 €. Kattohinta voidaan ylittää vain tilaajan kirjallisella suostumuksella.

Allekirjoitus

Antti Lassila

Organisaatiotieto

Sivistyspalvelut