Jätkänkynttilä silta

§ 6 Hankintapäätös koskien Rovaniemen kaupungin ateriakuljetuksia

Lataa 

ROIDno-2018-3189

Päätöspäivämäärä

25.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätöksen perustelut

1. Hankinnan kohde

Rovaniemen kaupungin Ruoka- ja puhtauspalvelut on pyytänyt tarjouksia ateriakuljetuksista.   

Tarjouspyyntö koskee palvelukeittiöiden ateriakuljetuksia ja kotiateriakuljetuksia, jotka on tarkemmin eritelty tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinta sisältää kymmenen (10) osakokonaisuutta. Tarjouksen on voinut jättää joko yhteen tai useampaan osakokonaisuuteen.

2. Hankinnan sopimuskausi ja optio

Hankinnan sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimuskausi alkaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja kun hankintasopimukset on allekirjoitettu.

Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen tarjouspyynnön mukaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään neljä (4) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta entisin ehdoin siihen asti, kunnes seuraavan tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

3. Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa voimassaolevaa lain-säädäntöä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankintalain liitteen E mukainen hankinta, joka suoritettiin käyttämällä avointa hankintamenettelyä.

Hankinnasta on tehty hankintailmoitus 17.12.2018 HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Tarjousten jättöaika oli 21.1.2019 klo:15.00

4. Tarjoajat

Tarjoukset avattiin 21.1.2019. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Posti Oy

Kuljetus Pikkarainen Oy

LKM-TRADE Oy

5. Tarjoajien kelpoisuus

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset vastaamalla vaatimuksiin ”Kyllä”. Tilaaja selvittää valituilta tarjoajilta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.

7. Hankinnan valintaperuste

Ryhmien A-E tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin ryhmäkohtainen pudotushintojen yhteenlaskettu päivähinta.

Ryhmien Kotiateriat 1-5 tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin ryhmäkohtainen jakopäivän hinta.

Hintavertailu on hankintapäätöksen liitteenä. Hintavertailussa olevat kohderyhmän pisteet muodostuvat tarjouspyynnön mukaisesti seuraavasti: Halvin tarjous saa 100 pistettä. Muiden tarjousten pisteet on laskettu kaavalla: halvin tarjous/vertailtava tarjous x 100. 

 

Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 12.12.2018 § 102 ateriakuljetusten tarjouspyynnön, hankintapäätöksen, hankintasopimuksen sekä mahdollisen hankintaoikaisun ja keskeyttämispäätöksen allekirjoittamisen toimialajohtajalle.

Päätös

Päätän että, suoritetun hintavertailun (hankintapäätöksen liitteenä) perusteella palveluntuottajiksi valitaan Posti Oy ja LKM-TRADE OY osa-alueittain seuraavasti:

Ryhmä A: Posti Oy

Ryhmä B: Posti Oy

Ryhmä C: Posti Oy

Ryhmä D: LKM-TRADE OY

Ryhmä E: Posti Oy

Ryhmä Kotiateriat 1: Posti Oy

Ryhmä Kotiateriat 2: LKM-TRADE OY

Ryhmä Kotiateriat 3: LKM-TRADE OY

Ryhmä Kotiateriat 4: LKM-TRADE OY

Ryhmä Kotiateriat 5: Posti Oy

Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, Rovaniemen kaupunki solmii valittujen toimittajan kanssa tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut