Jätkänkynttilä silta

§ 50 Hankintapäätös koskien Rovaniemen kaupungin Siivouspalvelutöiden hankintaa

Lataa 

ROIDno-2019-253

Päätöspäivämäärä

21.5.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätöksen perustelut

1. Hankinnan kohde

Rovaniemen kaupungin Ruoka- ja puhtauspalvelut on pyytänyt tarjouksia siivouspalvelutöistä.    

Hankinta on jaettu neljään eri kokonaisuuteen seuraavasti:

A Ylläpito- ja perussiivous

B Ylläpito ja perussiivous

C Perussiivous

D Erikoissiivoukset

Osa-alueet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouksen on voinut jättää joko yhteen tai useampaan osakokonaisuuteen.

2. Hankinnan sopimuskausi ja optio

Hankinnan sopimuskausi alkaa kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi päättyy 9.6.2021.

Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen tarjouspyynnön mukaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.

Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta entisin ehdoin siihen asti, kunnes seuraavan tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

3. Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa voimassaolevaa lain-säädäntöä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, joka suoritettiin käyttämällä avointa hankintamenettelyä.

Hankinnasta on tehty hankintailmoitus 11.4.2019 HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö on julkaistu myös Tarjouspalvelussa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Tarjousten jättöaika oli 13.5.2019 klo:15.00

4. Tarjoajat

Tarjoukset avattiin 14.5.2019. Tarjousten avaustilaisuus ei ollut julkinen.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

SOL Palvelut Oy

ISS Palvelut Oy

Lassila Tikanoja Oyj

5. Tarjoajien kelpoisuus

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen.

Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset vastaamalla vaatimuksiin ”Kyllä”. Tilaaja selvittää valitulta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

6. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.

7. Hankinnan valintaperuste

Hankinnan kohteena olevien ryhmien A-D tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin yksikkökohtaisten hintojen yhteenlaskettu vuosihinta. Jokaiseen osakokonaisuuteen A-D valitaan yksi palveluntuottaja. Jokaisen osa-kokonaisuuden osalta SOL Palvelut Oy:n ilmoittamat hinnat olivat kokonaistaloudellisesti edullisimmat.

Hintavertailu on hankintapäätöksen liitteenä.

Päätös

Päätän että, suoritetun hintavertailun (hankintapäätöksen liitteenä) perusteella palveluntuottajiksi valitaan SOL Palvelut Oy kaikille osa-alueille.

A Ylläpito- ja perussiivous

B Ylläpito ja perussiivous

C Perussiivous

D Erikoissiivoukset

Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, Rovaniemen kaupunki solmii valitun toimittajan kanssa tarjouspyynnön mukaisen hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut