Jätkänkynttilä silta

§ 59 Kaavavalmistelijan tehtävien hoito ajalla 1.6.-1.9.2019 / jatko

Lataa 

ROIDno-2019-250

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätöksen perustelut

Kaavavalmistelija on ollut poissa 15.1.-31.5.2019 välisen ajan, jolle ajalle on tehty toimialajohtajan henkilöstöpäätös 25.1.2019 § 9 kaavavalmistelijan tehtävien hoidosta. 

Kaavavalmistelija on tullut töihin mutta tekee osa-aikaista työaikaa 1.6.-1.9.2019 välisen ajan. 

Kaavasuunnittelija Timo Hätönen hoitaa omien töidensä ohella kaavavalmistelijan kaava- ja lupaprosesseihin liittyviä tehtäviä ajalla 1.6.-1.9.2019.

Päätös

Päätän, että kaavavalmistelijan osa-aikatyöajan ajaksi kaavasuunnittelija Timo Hätösen tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 5 % ajalle 1.6.-1.9.2019.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut