Jätkänkynttilä silta

§ 77 Kerrostalotontin 3-3060-16 luovuttaminen, os. Willamonkuja 1

Lataa 

ROIDno-2019-3125

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa JVR-Rakenne Oy:lle asemakaavanmukaisen kerrostalotontin 3-3060-16, os. Willamonkuja 1

1. Vuokra-aika on 60 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 27900,78 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.12.2019 - 30.11.2020. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 29040,78 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 27900,78 euroa ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

 

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 29040,78 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 27900,78 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut