Jätkänkynttilä silta

§ 31 Kerrostalotontin 698-13-3180-1 varaaminen os. Koivuojankatu 10

Lataa 

ROIDno-2018-1091

Päätöspäivämäärä

27.3.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Suomen Aluerakennuttaja Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun kerrostalotontin 698-13-3180-1 os. Koivuojankatu 10 kaupunginhallituksen 22.9.2014 § 404 päättämin luovutusehdoin.

Tontin kiinteistötunnus: 698-13-3180-1
Tontin pinta-ala: 3659 m²
Kaavamerkintä: AK III
Rakennusoikeus: 1800 k-m²
Tontin varausaika: 1.4.2019 -31.3.2020

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 7169,50 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 1140 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Luovutussopimus on allekirjoitettava 30.3.2020 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 6029,50 euroa ja myyntihinta 120590,00 euroa (v. 2019 ind. 1948).

Allekirjoitus

Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut