Jätkänkynttilä silta

§ 24 Liiketontin 18-7025-2 luovuttaminen (os. Teknotie 1)

Lataa 

ROIDno-2019-582

Päätöspäivämäärä

27.2.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa Rovaniemen Hirsitalot Oy tai perustettavan yhtiön lukuun asemakaavan mukaisen tontin 18-7025-2 os. Teknotie 1.

1. Vuokra-aika on 30 vuotta.

2. Tontin vuosivuokra on 1284,68 €, sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1948.

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Tontin varausaika on 1.4.2019 - 31.3.2020. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 2004,68 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 1284,68 euroa ja lohkomismaksusta 720 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausajan puitteissa on hakijan esitettävä kaupungille lopulliset rakentamissuunnitelmat rahoituksineen ja aikatauluineen.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille kaupunginhallityksen päätöksen 19.12.2016 §:n 519 mukainen vakuus suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa, että rakennusvelvoite on kokonaisuudessaan toteutettu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 2004,68 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 1284,68 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 720 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut