Jätkänkynttilä silta

§ 60 Peltoalueen vuokraus Santeri Oikaraiselle Sinetässä

Lataa 

ROIDno-2019-2033

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja Tekniset palvelut

Päätös

Päätän, että Rovaniemen kaupunki vuokraa oheiselle karttaliitteelle merkityn  n. 1,4 ha:n alueen tilasta Alasuvanto Rn:o 698-408-23-29 Santeri Oikaraiselle käytettäväksi viljelyalueena seuraavin ehdoin:

1. Alueen  vuokra-aika on 1.1.2019 - 31.12.2021.

2. Vuosivuokra alueella  on 80 €. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1948. 

3. Muut ehdot ovat liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

5. Vuokrasopimus on allekirjoitettava viimeistään 30.8.2019 tai tämä päätös raukeaa.

Allekirjoitus

Toimialajohtaja Martti Anttila

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut